ممات

زندگی نیست "ممات" است تو را کم دارد ....

ممات

زندگی نیست "ممات" است تو را کم دارد ....

ممات

حاجی نوشت:
خیلی وقت ها که ناملایمات روزگار وناحق شدن حق وبی عدالتی ها را می بینم ،وقتی که معتبر شدن نالایقان و مدعیان دروغین وتوخالی اسلام وتملق دروغین مگس صفتان را می بینم ناخودآگاه غم فضای سینه ام را می گیردو احساس دلتنگی می کنم.اما این جمله از یکی از دوستان دلسوخته تسکینم می دهد:
"بازی هنوز تمام نشده است".
التماس دعا


آخرین نظرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهید رضایی نژاد» ثبت شده است

این روزها بازارشهادت داغ داغ است

اما نه برای کسانیکه خود را نساخته اند

برای آنان که سالها با خود درس خودسازی را تمرین کرده اند!شهید رضایی نژاد در دست نوشته خود نوشته بود:

..امّا شما اگر می خواهید به من خدمت کنید گهگاهی یادم آورید که من همان محمّد علی رجایی فرزند عبدالصمد اهل قزوینم کهقبلا دوره گردی می کردم و در آغاز نوجوانی قابلمه و بادیه فروش بودمو هرگاه دیدید که در من تغییراتی بوجود آمده و ممکن است خود را فراموش کرده باشمهمان مشخصات را به یادم بیاورید و در کنار گوشم زمزمه نماییدکه این تذکّر و یادآوری برای من از خیلی چیزها ارزنده تر ست... "(پست همسر شهید  در اینستاگرام)