ممات

زندگی نیست "ممات" است تو را کم دارد ....

ممات

زندگی نیست "ممات" است تو را کم دارد ....

ممات

حاجی نوشت:
خیلی وقت ها که ناملایمات روزگار وناحق شدن حق وبی عدالتی ها را می بینم ،وقتی که معتبر شدن نالایقان و مدعیان دروغین وتوخالی اسلام وتملق دروغین مگس صفتان را می بینم ناخودآگاه غم فضای سینه ام را می گیردو احساس دلتنگی می کنم.اما این جمله از یکی از دوستان دلسوخته تسکینم می دهد:
"بازی هنوز تمام نشده است".
التماس دعا


آخرین نظرات

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 

گاهی خدا برایت همه پنجره ها را می بندد

 

 

 

و همه درها را قفل میکند

 

 

 

زیباست اگر فکر کنی آن بیرون هوا طوفانیست

 

 

 

و خدا در حال مراقبت از توست