ممات

زندگی نیست "ممات" است تو را کم دارد ....

ممات

زندگی نیست "ممات" است تو را کم دارد ....

ممات

حاجی نوشت:
خیلی وقت ها که ناملایمات روزگار وناحق شدن حق وبی عدالتی ها را می بینم ،وقتی که معتبر شدن نالایقان و مدعیان دروغین وتوخالی اسلام وتملق دروغین مگس صفتان را می بینم ناخودآگاه غم فضای سینه ام را می گیردو احساس دلتنگی می کنم.اما این جمله از یکی از دوستان دلسوخته تسکینم می دهد:
"بازی هنوز تمام نشده است".
التماس دعا


آخرین نظرات

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

آدم می تواند زنده باشد اما شهید شده باشد ...

وقتی دردی از این مردم دوا کنی

وقتی باری از دوششان برداری

آری می توانی زنده باشی ،نفس بکشی وبه مرگ طبیعی از دنیا بروی وباز عند ربهم یرزقون باشی!

همچون دکتر محمد قریب ها وخیلی از قریب های غریبی که هنوز به تصویر کشیده نشده اند...


همیشه شهادت در صحنه نظامی وحالت جسمانی نیست

شهید یعنی از خودت بگذری برای دیگران.

این اللهم ارزقناشهادت هایی که بر سر زبان های ماست (البته خودم را می گویم)گاها برای راحت شدن از مشقت های دنیاست...گاها برای این است که بگویم گور پدر هر چی سختی و دربدری است گاها برای این است که بگوییم خدا خلاصمان کن از این دنیای نکبت بار.

شهدا وقتی شهید می شوند که به این نقطه می رسند که:

زندگی زیباست اما شهادت زیباتر.

واین می شود که می شود زنده بود اما شهید.